Huisartsenmaatschap MCN homepage
Levensbedreigend - Bel 112
Spoed buiten kantooruren - Bel 088 – 588 0 588
Afspraak maken - Bel tijdens kantooruren

Veelgestelde vragen

 • Heb ik een vaste huisarts bij huisartsenmaatschap MCN?

  Ja, u heeft een vaste huisarts. We streven ernaar dat u zo veel mogelijk  gezien wordt  door uw eigen huisarts, diens waarnemer of de huisarts in opleiding die gekoppeld is aan uw huisarts.

  De huisartsen Veenema en Greven nemen daarnaast intensiever voor elkaar waar.

  Bij afwezigheid van uw vaste huisarts wordt u zo nodig gezien door een van de andere artsen. Wij dragen zorg voor goede rapportage zodat een vervangend huisarts ook goed op de hoogte is van uw medische situatie.

   

  Uit praktisch overwegingen hebben de huisartsen van de maatschap de zorg voor een aantal patiëntengroepen onderling verdeeld, bv de patiënten in de verzorgingshuizen

   

 • Ik heb een verklaring nodig voor de belastingdienst, kan ik die opvragen bij de huisarts?

  De huisartsen schrijven geen verklaringen voor bv de belastingen, wij kunnen u namelijk wel advies geven over uw dieet maar niet nagaan of u zich daar aan houdt. Voor verklaringen sluiten wij aan bij het standpunt van de KNMG.

  Standpunt KNMG

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

 • Kan ik zomaar van huisarts veranderen?

  Ja, in principe bent u vrij in het kiezen van een huisarts. In de praktijk zal het echter niet altijd mogelijk zijn. Een huisarts heeft als regel dat hij in een spoedgeval binnen 15 minuten bij u kan zijn. Als u te ver weg woont dan geeft dit problemen. In dunbevolkte gebieden kunt u daarom op 1 huisarts aangewezen zijn. Huisartsen kunnen ook hun praktijk gesloten hebben voor nieuwe patienten omdat ze vol zijn.

  Als u niet tevreden bent over uw eigen huisarts dan is het belangrijk om dit met hem of haar te bespreken.

  Huisartsenmaatschap MCN vindt het belangrijk met elke nieuwe patient een kennismakingsgesprek te hebben opdat er uitleg gegeven kan worden over de praktijk, u belangrijke informatie over uzelf kan vertellen en er besproken kan worden of wij aan uw verwachtingen kunnen voldoen.

  Uit praktisch overwegingen hebben de huisartsen van de maatschap de zorg voor een aantal patiëntengroepen onderling verdeeld, bv de patiënten in de verzorgingshuizen

 • Hoe kom ik aan een verwijzing?

  Een verwijzing wordt uitgeschreven door de huisarts. De eerste keer dat u er om vraagt, zal dit altijd in overleg met de huisarts gaan. Als u na enige tijd terug gaat naar een specialist voor dezelfde klacht, dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig.

  Fysiotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten zijn meestal zonder verwijzing te bezoeken. Dit kan wel afhankelijk zijn van uw verzekeringspakket; soms is het gunstiger voor u eerst de huisarts te bezoeken.

  Uw huisarts geeft u een advies over wel of niet verwijzen, gebaseerd op zijn/haar medische kennis. De huisarts houdt hierbij geen rekening met de verschillende verzekeringspakketten.

 • Ik heb een gezondheidsverklaring nodig. Kan mijn arts die geven?

  Voor een medische verklaring kunt u terecht bij een andere dan uw eigen huisarts. Wij volgen hierbij het standpunt van de KNMG.

  Standpunt KNMG

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).