Huisartsenmaatschap MCN homepage
Levensbedreigend - Bel 112
Spoed buiten kantooruren - Bel 088 – 588 0 588
Afspraak maken - Bel tijdens kantooruren

Klachten

Niet tevreden? Praat er eerst met ons over
In onze praktijk vinden wij het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden bent of als u vindt dat iets beter kan, laat het ons dan weten. U kunt dat op de volgende manier doen:

  1. Voor een zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen we u het klachtenformulier in te vullen, deze is hieronder digitaal in te vullen.
  2. Dit klachtenformulier wordt verstuurd en behandeld door onze klachtenfunctionaris: mw. A. Venema, praktijkmanager anna-huisartsenmaatschapmcn@ezorg.nl.
  3. Op dit formulier is het belangrijk zoveel mogelijk over uw klacht of probleem te vertellen. Belangrijke data of namen van betrokken medewerkers kan ook handig zijn om uw klacht spoedig in behandeling te kunnen nemen. Vergeet ook uw naam en naam + geboortedatum van de betrokken patiënt en telefoonnummer of mailadres niet te vermelden.
  4. U ontvangt binnen 5 werkdagen een schriftelijke reactie van ons

We waarderen het als u eventuele onvrede bij ons wilt melden, dan proberen wij samen met u het probleem of uw klacht op een constructieve manier op te lossen.
Mocht u het mailen of het invullen van een klachtenformulier lastig vinden, dan nodigen we u uit telefonisch contact op te nemen met de klachtenfunctionaris, deze is bereikbaar via 0548-616263.

Komt u er met ons niet uit: klacht indienen bij skge
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts, waarnemend huisarts of praktijkmedewerker. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van skge.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar:

Skge, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

Geschilleninstantie
Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Als u nog vragen heeft aan skge, kunt u bellen naar 088 0229100.

 

Klachtenformulier