Huisartsenmaatschap MCN homepage
Levensbedreigend - Bel 112
Spoed - Bel 0548 61 62 63 toets 1
Afspraak maken - Bel 0548 61 62 63

Klachten

Klachtenprocedure Huisartsenmaatschap MCN
Wij doen ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent.
Wij horen dat graag van u. Alleen op die manier kunnen we de zorgverlening verbeteren. Tips en suggesties zijn van harte welkom. Mondeling, middels een briefje of via de mail.

U hebt een klacht over de Huisartsenmaatschap MCN. Wat kunt u doen?
In het algemeen kunt u het beste de klacht eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook de klacht niet oplossen. Bespreekt u daarom uw klacht zo snel mogelijk met de huisarts. Als u een afspraak maakt voor een gesprek, geeft u dan meteen door waarover het gaat. Dan kan de huisarts voldoende tijd voor u vrij maken. Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

In dat geval willen wij u vragen uw klacht schriftelijk te melden. Dat kan middels onderstaand formulier of via de assistente. Aan de balie kunt u schriftelijke informatie krijgen. Inclusief een formulier waarop precies kan worden aangegeven wat de klacht inhoudt. Nadat u de klacht beschreven hebt kunt u het formulier elektronisch verzenden of inleveren bij de assistente aan de balie, opsturen per post of in de brievenbus doen van Huisartsenmaatschap MCN bij de hoofdingang van het gebouw.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Uw klacht wordt onderzocht door de klachtenfunctionaris en één van de huisartsen. Het kan zijn dat u gebeld wordt door de klachtenfunctionaris om uw klacht nader toe te lichten. Zo gauw er een antwoord is op uw klacht, wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het streven is dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 6 weken, te doen.

Een klacht via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente (KHT)
Huisartsenmaatschap MCN is aangesloten bij de Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door de maatschap dan kunt u een klacht indienen bij het KHT.
U kunt er ook voor kiezen uw klacht rechtstreeks in te dienen bij de KHT.

Het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente werkt volgens de wet “Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg” . Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal uw klacht behandelen en samen met de betrokkenen tot een bevredigende oplossing proberen te komen.

Op de website: www.khtwente.nl kunt u nalezen hoe het klachtenpunt werkt en kunt u digitaal een klachtenformulier insturen. Ook kunt u dit doen in de vorm van een brief gericht aan:

 

Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente
P/A HDT Oost
Postbus 1084
7500 BB Enschede

 

Wat als u er ook dan nog niet uitkomt?

Als u ook na bemiddeling van Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente niet tevreden bent met de uitkomst kunt u een officiele klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. De SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, kan klachten in behandeling nemen, bindende uitspraken doen en schadeclaims toedienen. De SKGE is alleen toegankelijk als u eerst de route via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente heeft afgelegd. Zie voor meer informatie: www.skge.nl.

 

Zorgbelang Overijssel
Zorgbelang Overijssel is  onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg . Zorgbelang Overijssel kan u op weg helpen als u een vraag heeft over zorg, een zorgaanbieder, of een klacht wilt indienen en niet weet hoe u dit aan moet pakken.

Zorgbelang Overijssel
Telefoon: 074 – 2913597
E-mail: adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl
Website: www.zorgbelangoverijssel.nl

 

Klachtenformulier

    Uw naam *

    Uw email *

    Onderwerp *

    Uw bericht *